İstanbul Kültür Üniversitesi Kültür Noktası Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Kültür Noktası Kalite Komisyonu
Dr. Neslihan Fatma Er Başkan
Doğa Kurtyiğit Başkan Yardımcısı
Mücella Ezgin Üye
Nur Ecem Uçar Üye
Füsun Gedik Sekreter
İstanbul Kültür Üniversitesi Kültür Noktası Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
 15 Ocak 2020 / 1  
 16 Mart 2020 / 2  
 15 Mayıs 2020 / 3  
 16 Temmuz 2020 / 4  
 15 Eylül 2020 / 5  
 15 Aralık 2020 / 6