Kariyer Gelişim Eğitimleri

Kariyer Gelişim Eğitimleri, Kurumsal hayata geçerken öğrenci ve mezunlarımızın ihtiyaç duyduğu ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programlarıdır. Atölye çalışmalarımız firmalarla ortaklaşa yürüttüğümüz, ödüllü yaratıcı fikir çalışmalarını kapsamaktadır. Eğitimlerimiz ise temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik hazırlanan programlardan oluşur ve Türkçe, İngilizce olmak üzere 2 ayrı lisanla gerçekleştirilmektedir. Eğitim programını tamamlayan öğrenci ve mezunlarımız her eğitim için katılım belgesi alırlar. 

Diksiyon ve Etkili Beden Dili Eğitimi

Türkçeyi anlamlı, etkili ve tonlamaları doğru bir şekilde konuşma yöntemlerinin ele alındığı Diksiyon ve Etkili Beden Dili eğitimi düzenlenmektedir. Eğitimlerimiz Tiyatro Sanatçısı İlknur Güneş tarafından yürütülmektedir.

Diksiyon ve Etkili Beden Dili Eğitimi

İşaret Dili Eğitimi

İşitme engelli bireylerle iletişim kurarak, onların iş ve sosyal hayata olan katılımlarını arttırmak amacıyla İşaret Dili Eğitmeni 201 Güz döneminden itibaren Gökben Keleş tarafından verilmektedir.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika ve yaka rozeti verilecektir.

 

İşaret Dili Eğitimi

Uluslararası İş Etiketi (International Business Etiquette) 

Türkçe ve İngilizce olarak yürütülen programda, iyi bir ilk izlenim yaratma, kendini takdim, giyim kuralları, beden dilinin önemi, dünyanın farklı ülkelerinde beden diline yüklenen farklı anlamlar, iş yemekleri ve görgü kuralları, uluslararası protokol stratejileri ve teknolojik yönü farklı ülke örnekleri ve uygulamalarla desteklenerek aktarılır. 

Uluslararası İş Etiketi (International Business Etiquette) 


Etkili Sunum Teknikleri (Effective Presentation Skills) 

Türkçe ve İngilizce olarak yürütülen programda, etkileyici bir sunum yapabilmek için iyi hazırlanmak gerektiğinin önemini kavrama, ilham veren sunumlar yapan kişileri örnekleme, beden dilinin insanları ne şekilde etkilediğini anlama, katılımcılarla güçlü iletişim kurmanın taktikleri, sunum heyecanını etkin bir şekilde yönetmek, sunumu katılımcı profiline göre hazırlayabilme, görsel tasarım öğelerini etkin kullanabilme, sunum ortamını etkin kullanma, sunum sırasında oluşabilecek sorunlar için önlem alma ve etkin ekipman kullanımı, zor katılımcıları etkin yönetebilme ve katılımcı sorularını etkin bir şekilde yanıtlayabilme konuları örnekleri ve uygulamalarla desteklenerek aktarılır. 

Etkin İletişim ve İkna 

Türkçe olarak yürütülen programda İletişimin yaşam kalitesindeki etkisinin farkında olma, iletişim sürecinin bileşenleri, beden dilinin insanları ne şekilde etkilediğini anlama, güçlü iletişim kurmanın taktikleri, iletişim kazalarını minimize etme, doğru dinleme teknikleri, doğu soruları doğru şekilde sorma, kendi duygularının ve başkalarının duygularının farkında olma, duygusal zekânın parametreleri, olumsuz duyguların üstesinden gelme, doğru geribildirim verme ve alma, ikna teknikleri, güvenli davranış sergileme, ilişkileri yönetebilme, NLP teknikleri konuları örnekleri ve uygulamalarla desteklenerek aktarılır. 

Mülakat Teknikleri (Effective Interview Skills)

Türkçe yürütülen programda mülakatta temel kurallar ve stratejiler, seçme-yerleştirme sürecinin basamakları, mülakat türleri ve stratejilerini ayrıştırma, mülakata nasıl hazırlık yapmak gerektiği, etkili CV ve profesyonel ön yazı hazırlama, önemli mülakat sorularına verilebilecek en iyi yanıtlara hazırlanma, mülakatta etkileyici bir intiba bırakma mülakatın önemli noktalar, STAR Tekniği, mülakata hazırlık yapma, mülakat sürecinin bütününe hakim olma ve zorlu anları yönetme konuları örnekleri ve uygulamalarla desteklenerek aktarılır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 2. Maddesinin (1). bendi gereği; öğrencilerimizin staj başvurularında istenen 16 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimini tamamladıklarını gösteren bir belge gerekmektedir. Öğrencilerimizin bu gerekliliği yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyulduğunda “Staj Başvuruları İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi”  düzenlenir.