İKÜ Kültür Noktası “Mezun İlişkileri Çalıştayı”nı Düzenledi

Mezun İlişkileri Çalıştayı, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi’nin (Kültür Noktası) bir öncülük projesi ve büyüyüp gelişerek birçok başarılı projeye taban olması planlanan bir işbirliği ağı olarak hayata geçirildi.

İKÜ Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası) tarafından, mezun ilişkileri yönetiminin etkili ve verimli yapılabilmesi adına yapılan çalışmalar kapsamında Mezun İlişkileri Çalıştayı, 30 Kasım Cuma günü tam gün süren bir etkinlik olarak gerçekleştirildi. “Türkiye'deki Üniversitelerde Yürütülen Mezun İlişkileri Çalışmalarının İncelenmesi ve İnovatif Yaklaşımlar” başlığı altında Türkiye’de ilki gerçekleştirilen “Mezun İlişkileri Çalıştayı”na, 25 üniversitenin mezun ilişkilerini geliştirme çalışmaları üzerine projeler üreten kariyer merkezleri ve mezun ilişkileri ofislerinin uzman ve yöneticileri ile akademisyenleri katıldı.

İKÜ Kültür Noktası “Mezun İlişkileri Çalıştayı”nı DüzenlediÜniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştay, Kültür Noktası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi S. Hikmet Çağlar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi’nin tanıtımı, yaptığı çalışmalar ve projelerinin sunum ile tanıtıldığı çalıştayın moderatörlüğünü Öğrenme Tasarımları ekibinden Tuğba Çanşalı üstlendi. Çalıştayda, tüm katılımcılar ile keyifli ve karşılıklı tanışma-kaynaşma aktiviteleri gerçekleştirildi. Katılımcıların dört çalışma grubuna ayrıldığı etkinlikte, mezun ilişkilerinde yaşanan problemler, zorluklar, imkanlar ve fırsatlar, mezun temsilciliği, mezun ağı için doğru verilere sahip olmanın önemi ile bu süreçte kullanılan sistemler ve çalışmalar şeklinde belirlenen başlıklar örneklendirilerek üniversitelerde mezun ilişkileri geliştirmekle görevli birimlerin çalışma stratejileri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Globalde yürütülen ve Türkiye’de uygulanan mezun ilişkileri çalışmaları konusunda bilgi paylaşımında bulunulan Mezun İlişkileri Çalıştay’ında özellikle dikkat çeken ana konulardan birisi de Mezun Mentor Çalışmaları (Mezun – Mezun / Mezun – Öğrenci) oldu.  Çalıştay programının ikinci oturumunda ortaya çıkan ve önceliklendirilen sorunlara katılımcılar tarafından yapılan öneriler ele alındı ve grup sunumları gerçekleştirildi. Çalıştayda elde edilen veriler doğrultusunda çözüm önerileri üretildi ve değerlendirmeye alındı.İKÜ Kültür Noktası “Mezun İlişkileri Çalıştayı”nı Düzenledi

Mezun İlişkileri Çalıştayı’nın ilkine ait sonuç ve öneriler doğrultusunda, farklı üniversitelerin ev sahipliğinde bahar ve güz dönemlerinde birer kez olmak üzere yılda iki kez yapılmasına karar verildi. Bu doğrultuda İKÜ CATS Platformu üzerinden ortak bir iletişim ağı kurulması, belge ve doküman paylaşımının yapılması doğrultusunda çalışmalar başlatıldı.