“Dijital Pazarlamanın Temelleri; Massive Digital”

Yeni Medya Kulübü tarafından, 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü CATS üzerinden “Dijital Pazarlamanın Temelleri; Massive Digital” başlıklı webinar düzenlendi. Etkinliğe, Massive Digital Ajans Kurucusu Ahmet Balat konuşmacı olarak katıldı. Balat, ajansın kuruluş ve gelişim sürecindeki deneyimlerini öğrencilere aktardı. Etkinlik, öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi. 

“Gelecek Yarında”

İKÜ Express Kulübü tarafından, 7-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında 12 farklı konuşmacı ve 12 farklı konuda “Gelecek Yarında” başlıklı etkinlik düzenlendi.

7 MAYIS 2021

- Öğr. Gör. Emre İpekçi ile; “Lojistik nereye gidiyor?”, “Geleceğin lojistiğinde neler olacak?”, “Lojistik alanına yönelmeli miyiz?”, “Tedarik zincirleri rekabeti”,

“Proje Yazma ve Geliştirmeye Giriş”

Kültür Noktası, öğrencilerin fikirlerin projeye dönüşme sürecini kavramaları ve proje yazımındaki temel bilgileri öğrenmeleri amacıyla 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü “Proje Yazma ve Geliştirmeye Giriş” eğitimini düzenledi. Gönüllü Hikâyeleri Kurucusu & Eğitmen Yunus Emre Benli tarafından verilen eğitimde; proje yazma aşamalarından, proje yazımında dikkat edilmesi gereken noktalardan, proje döngüsünden ve hibe programlarından bahsedildi. Eğitim, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.  

“Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları”

Kültür Noktası, 6 Mayıs 2021 Perşembe günü sivil toplumun etki alanlarının anlaşılması ve sivil toplum kuruluşları hakkında farkındalık kazandırılması amacıyla “Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları” başlıklı webinar düzenledi. Gönüllü Hikâyeleri Kurucusu & Eğitmen Yunus Emre Benli’nin konuşmacı olduğu etkinlikte, katılımcılara sivil toplumun tarihçesi, çalışma alanları, toplumsal olaylardaki yeri ve önemi anlatıldı. Etkinlikte ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal ilerlemedeki öneminden ve politik süreçlere katkılarından bahsedildi.

“İngilizce Öğretmenliği Kariyer Yolculuğu”

İKÜ ELT Club tarafından, 11 Mayıs 2021 Salı günü Adobe Connect Sanal Sınıf Uygulaması üzerinden “İngilizce Öğretmenliği Kariyer Yolculuğu” başlıklı webinar düzenlendi. Etkinliğe, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Sezen Arslan ile Başkent Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Şahin konuşmacı olarak katıldılar. 
“İngilizce Öğretmenliğinde Yüksek Lisans Süreci” ve “İngilizce Öğretmenliğinde KPSS Süreci” konularının aktarıldığı etkinlikte, mezun olduktan sonra doğru kariyer planlamaları yapmaları hususunda öğrencilere detaylı bilgiler verildi. 
 

“Afet Farkındalık Eğitimleri”

İstanbul Kültür Üniversitesi Genel Sekreterlik, Kültür Noktası, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde, akademik-idari personel ile öğrencilerimize yönelik “Afet Farkındalık Eğitimleri” düzenlenecek. AFAD’dan Ebru Sözer ve Şebnem Tezcan tarafından verilecek eğitimler, 17-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“Gündelik Hayatta İşimize Yarayacak Uygulamalar”

Kültür Noktası, dijital uygulamaların yardımıyla gündelik hayatta verimliliği artırmak ve faydalı uygulamaları keşfetmek amacıyla 28 Nisan 2021 Çarşamba günü “Gündelik Hayatta İşimize Yarayacak Uygulamalar” başlıklı atölye çalışması düzenledi. 

Eğitmen Yunus Emre Benli yönetiminde gerçekleştirilen eğitimde, yaygın kullanıma sahip uygulamaların çalışma prensiplerinden ve nasıl kullanılabileceğinden bahsedildi. Eğitim, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi. 

“Eğitim ve İş Hayatında Web 2.0”

Kültür Noktası, dijital teknolojilerin etkisinin hızla arttığı günümüzde web 2.0 araçlarıyla eğitimde ve iş hayatında sürekli gelişimi sağlamak ve başarıyı yakalamak amacıyla “Eğitim ve İş Hayatında Web 2.0” başlıklı eğitim düzenledi. 4 Mayıs 2021 Salı günü Eğitmen & Yazar Yağmur Toka yönetiminde gerçekleştirilen eğitimde, web 2.0 uygulamalarından bahsedildi. Uygulamaların nasıl kullanıldığıyla ilgili çalışmalar da yapılan eğitimde, web teknolojilerinin gelişimi de ele alındı. Eğitim, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi. 

“Pandemi Sürecinde Çocuk ve Ebeveynlerin Kontrol Edilemeyen Öfke ve Şiddet Davranışına Etkisi”

Kültür Noktası tarafından düzenlenen “Şimdi ve Gelecekte Yaşam Kültürü Akademisi - Ruh ve Beden Sağlığı Atölyesi”nin son konuğu İKÜ CEHAMER akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Münevver Mertoğlu oldu. 29 Nisan 2021 Perşembe günü “Pandemi Sürecinde Çocuk ve Ebeveynlerin Kontrol Edilemeyen Öfke ve Şiddet Davranışına Etkisi” başlığıyla gerçekleştirilen webinar, Adobe Connect Sanal Sınıf Uygulaması üzerinden yapıldı. 

Dijital İletişimde Kriz Yönetimi 

Etkili İletişim Kulübü ile İletişim Sanatları Bölümü iş birliğinde, 28 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da “Dijital İletişimde Kriz Yönetimi” başlıklı webinar düzenlendi. Cats Callobrate üzerinden gerçekleştirilen etkinliğin konuğu Walther Kranz Kurucu Ortağı Samet Özetçi oldu. Sektörün genç ve yenilikçi neferlerinden biri olan Özetçi tarafından, dijital mecralarda kriz yönetimi yapmış olan markaların vaka incelemesi gerçekleştirildi. Bu sayede kriz yönetim esaslarının katılımcılarla tartışılarak bilgilendirilmesi konusunda öğrencilerimizde farkındalık oluşturuldu.