3. Mezun İlişkileri Çalıştayı  

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası) tarafından ilki 30 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen ve “Türkiye'deki Üniversitelerde Yürütülen Mezun İlişkileri Çalışmalarının İncelenmesi ve İnovatif Yaklaşımlar” konulu “Mezun İlişkileri Çalıştayı’nın üçüncüsü “21. Yüzyılda Kariyer Yönetimi ve Mezun İlişkilerinin Geleceği" temasıyla gerçekleştirildi. İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından; Beyoğlu İŞKUR, Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Kariyer Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen çalıştaya, 6 Aralık Cuma günü Zeytinburnu Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. 

3. Mezun İlişkileri Çalıştayı  Türkiye genelinde üniversitelerin mezun ilişkileri çalışmalarına bir standart getirmek ve bu konuda ortak bir akıl oluşturmak ve üniversiteler arası iş birliğini sağlamak amacıyla “Mezun İlişkileri Çalıştayı” programı İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi’nin bir projesi olarak doğdu. 

Üniversitelerin mezun ilişkilerinde yaşanan problemleri, mezunlarla ilişkilerde kariyer ofislerinin en çok zorlandığı konular, mezun ağı sistemleri, mezun temsilciliği, mezun mentorluğu, kariyer merkezi olarak mezunların iş bulmasına yönelik çalışmalar ve mezun aidiyeti başlıklarına çözüm önerileri getirmek ve üniversiteler arası iş birliğine katkı sağlamak çalıştayın en önemli amaçları arasında yer almaktadır. 

Çalıştay programına; İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Çağlar, Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun Danışma Birim Başkanı Dr. Neslihan Fatma Er, İş Kavramları Kurucusu Hasan Tahsin Güngör, Zeytinburnu Kariyer Merkezi Müdürü Mustafa Aydın ve 36 vakıf, 19 devlet üniversitesinin ilgili birimleri katıldı. Çalıştayda aynı zamanda 7 ilgili kurum, Sivil Toplum Kuruluşları, Mezunlar dernekleri İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İstihdam Ofisi İŞKUR ve Zeytinburnu Kariyer Merkezi yetkilileri de yer aldı.

3. Mezun İlişkileri Çalıştayı  3. Mezun İlişkileri Çalıştayı’nda katılımcılar, “Dijital ve Teknolojik Dönüşümle Değişen İş Yaşamı”, “ 21. Yüzyılda Meslekler ve Kariyer Yönetimi”, “Mezun İlişkileri Yönetiminde Mezun Mentorluğu ve Etkileri”, “Mezun İlişkileri Yönetiminde Dijital Platformlar”, “Kariyer Merkezleri ve Mezun İlişkileri Ofislerinin Geleceği” konularında gruplar halinde çalışmalar yaparak sorunlara çözüm önerileri getirdi. Çalıştay programının moderatörlüğünü Öğrenme Tasarımları üstlendi. Dijital ve teknolojik dönüşümle değişen iş yaşamı nedeniyle yetkinlik gelişiminin önemi üzerine duruldu.

Ortaya çıkan çözüm önerileri bir rapor formatında YÖK ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile paylaşılacak. 4. Mezun İlişkileri Çalıştayı, Haziran 2020’de İstanbul Kültür Üniversitesi koordinatörlüğü ile İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
 

Çalıştay raporuna ulaşmak için...