İKÜ Mezun

İstanbul Kültür Üniversitesi; ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde çağdaş teknolojileri bilen; üretim, uygulama ve yönetim alanlarında gereksinimlere karşılık verebilecek bilgi ve deneyim birikimiyle donatılmış, uluslararası iş dünyasında çalışabilecek, meslek etiği felsefesi, takım çalışması becerisi ve girişimcilik ruhuna sahip mezunlar vermektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi, 1997−1998 eğitim-öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi (Matematik-Bilgisayar Bölümü), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme Bölümü), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri) olmak üzere üç Fakültede; İşletmecilik Programı ve Bilgisayar Programcılığı alanlarında İşletmecilik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarında (MYO) 157 öğrenci ve 32 kişilik akademik kadrosuyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bugün Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Türkiye’de lisans eğitiminde seçkin yerini almıştır. 

İstanbul Kültür Üniversitesi 2019 Mezuniyet25 yıllık bir yükseköğrenim kurumu olan Üniversitemiz, hâlihazırda 8 Fakültede 30 bölümle, 2 Meslek Yüksek Okulunda 27 önlisans programıyla ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde 23 ana bilim dalında 37 Yüksek Lisans programı ve 8 ana bilim dalında 11 Doktora programı ile çağımızın beklediği yetkinliklere sahip mezunlar vermektedir.  İstanbul Kültür Üniversitesi, kuruluşundan bugüne kadar öğrencileri, akademik ve idari kadroları ve mezunlarıyla Türkiye’nin seçkin üniversiteleri arasında yer almıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye ve dünya üniversiteleri arasındaki önde gelen konumunu, mezunlarının başarıları ve değerli çalışmalarıyla aldığı güçle daha da ileriye taşımıştır.

İş hayatına İstanbul Kültür Üniversitesi’nin seçkin kimliği ile adım atan mezunlarımız Türkiye’de ve dünyanın pek çok farklı bölgesinde bilime, teknolojiye, topluma, insan haklarına saygılı ve mesleki etik bilincine sahip profesyoneller olarak hizmet etmektedir.


İstanbul Kültür Üniversitesi 2019 Mezuniyetİstanbul Kültür Üniversitesi, mezunlarıyla olan ilişkilerini Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi’nin (KÜLTÜR NOKTASI) çatısı altında sürdürmektedir. Mezun verilerinin güncellenmesi ve mezun iletişiminin sağlanması,  mezunlara yönelik kariyer olanakları hakkında çalışmalar yürüten KÜLTÜR NOKTASI, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin mezun ağının oluşturulması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

İKÜ Mezunlar Derneği (İKÜMED) “Mezunlarımızın sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arası dayanışmayı, yardımlaşmayı arttırmak, iş olanakları sağlamak, üyelerin ve öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek, çözüm bulmak, kısaca üyelere Kültür ailesinin bir ferdi olduğunu hissettiren ve bunu yaşam boyu sürdürecek faaliyetlerde bulunmak” misyonuyla 2012 yılında çalışmalarına başlamıştır.

İKÜMED, İstanbul Kültür Üniversitesi mezunlarına, İKÜMED Dergisi, kültürel ve sanatsal seyahatler ve mezunlar ağına dâhil olma gibi programlar ve hizmetler sunarak bu aile bağına katkıda bulunmaktadır.

Mezunlarımız ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi:


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 01/06/2023 - 15:40