İKÜ FELSEFE KULÜBÜ KURULDU

İstanbul Kültür Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin, felsefe ve beşeri bilimler alanlarında bilgi sahibi olarak, felsefi düşünüşün getirdiği çok yönlü ve çok boyutlu düşünme pratiğini kazanmalarını sağlamak ve bunu kendi bölümlerine ve çalışma alanlarına uygulamalarına vesile olmak amacıyla öğrencilerimiz tarafından Felsefe Kulübü kurulmuştur. Felsefe Kulübü İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinin, Kültür Anayasasının da amaçlarına uygun bir biçimde düşünen, yaratıcı ve kültürlü bireyler olmalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

https://www.instagram.com/ikufelsefe/