Akran Mentorluğu Programı Başladı

Üniversitemize yeni başlayan 1. öğrencilerimizin ilk yıl deneyimi kolaylaştırmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve kurumsal aidiyet kazanmalarına destek olmak amacıyla 2017-2018 Akademik Yılı’nda başlayan Akran Mentorluğu Programı, 3. dönem mentorlarıyla devam ediyor.

2019 Haziran ayında Kültür Noktası sosyal medya hesaplarından ve Ağustos ayında kısa mesaj yoluyla çıkılan çağrılar sonucunda 2019-2020 Akademik Yılı’nda gönüllü olarak mentorluk yapmak üzere 368 öğrencimiz başvuru yapmıştır.

Bu başvuruların 92 tanesi sosyal medya çağrıları, 265’i kısa mesaj ve 9’u ise bire bir görüşmeler sayesinde alınmıştır. Akran Mentorluğu çalışmalarında bu dönem 1250 mentiye ulaşılması hedeflenmektedir.

Akran Mentorluğu Programı, bu yıl önceki dönemlere göre daha etkili ve hedef odaklı ilerlemesi ve mezun mentorluğu gibi projelere daha güçlü bir zemin hazırlaması amacıyla aynı zamanda, programa hem mentor hem de menti olarak katılan öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini esas alan bir gelişim programına dönüştürülmüştür.

21. yüzyılın gerektirdiği yetkinliklerin gelişimi sağlayan temaların yer aldığı ve 8 ay sürecek bu gelişim programı, gamification (oyunlaştırma) tekniklerinden faydalanılarak bir oyun sistemi üzerine kuruldu.

Kültür Noktası tarafından belirlenen temalara uygun ve gelişime katkı sağlayacak başlık ve görevleri içeren programda yer alan görevleri yerine getiren mentorlar, puan ve madalyalar kazanacak. Yıl sonunda kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla görevleri yerine getirerek en çok puanı toplayan mentora özel bir ödül verilecek. 

Oyunlaştırma sistemiyle mentorlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlamanın yanında gelecek dönemlerde programa başvuracak mentor sayısının arttırılması, motivasyonun sağlanması ve akademik bilginin yanında katılımcıların yaşam becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

4, 5 ve 9 Eylül 2019 tarihlerinde Kültür Noktası Başkan Yardımcısı ve Kariyer Uzmanı Mücella Ezgin tarafından 277 mentorumuza oyun ve deneyimsel öğrenme tabanlı metotların kullanıldığı “Temel Mentorluk Eğitimi” verilmiştir. Önceki dönemlerde mentorumuz olarak eğitimi almış 91 mentorumuza bilgilendirme yapılmıştır.