Özel Gereksinimli Öğrenciler

Özel gereksinimli öğrencilere, ÖYKMDB tarafından gerekli görülen durumlarda ders çalışma, üniversitedeki etkinliklere katılım, derslerde not tutma gibi konularda yardımcı olmak üzere, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi (21 Ekim 2010 tarih, 2010-2011/5 nolu Senato Toplantısı 4. karar) kapsamında veya gönüllü olarak destek verecek  “Akran Mentor” ataması yapılır. Bu hizmetin sağlanması için;

  • ÖYKMDB her eğitim ve öğretim yılı başında tespit edilen ihtiyaca göre Üniversiteden kısmi zamanlı öğrenci talebinde bulunur. 
  • Kısmi zamanlı çalışan öğrenci veya gönüllü mentor öğrencinin, özel gereksinimli öğrencinin eğitim gördüğü alanla ilişkili olmasına dikkat edilir. 
  • ÖYKMDB özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, tahsis edilen kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrencilerin vereceği destek hizmetini koordine eder.
     

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 11/07/2023 - 14:44