Mezun Mentorluğu


İstanbul Kültür Üniversitesi mezunları arasında mentorluk bağının kurulması, gelişmesi ile öğrenci ve mezunlarımızı doğru mentorlarla buluşturmak için çalışmalar sürmektedir. Mezun - öğrenci veya mezun -  mezun ilişkisinin gelişmesi ve her iki taraf olarak yararlı olması için gereken aksiyon planlamasının yapılması amacıyla yürütülen mezun mentorluğu projesi daha da büyüyor.  Bu süreç, artık İKÜ Mezun platformu https://ikum.network/ üzerinden daha güçlü bir şekilde organize ediliyor.

MENTORLUK NEDİR?

Mentorluk, deneyimli ve konusunda uzman bir kişinin bilgi ve deneyimini, diğer bir kişiye aktardığı öğrenme ilişkisidir. Mentor deneyimini diğer kişiler ile paylaşarak hem kendine hem öğrenen kişiye hem de topluma fayda yaratır.

Mentor kelimesinin kökeni mitolojiden gelmektedir. Homeros Odysseia’da Ithaca Kralı Ulysses’in savaşa gitmeden önce oğlu Telemachus’u en yakın arkadaşı Mentor’a emanet ettiğini anlatır. Mentor ile mentee arasındaki ilişki, karşılıklı dayanışma ve etkileşime dayanmakta ve bu yönüyle her iki tarafa da fayda sağlamaktadır.

ÖĞRENCİLERE KATKISI

 • Yeni ve farklı bir bakış açısı kazandırma 
 • Kendini ve çevreyi daha iyi anlama, gözlem ve yorum yapabilme yetisi 
 • Yeni kaynaklara ulaşma; bilgi, kültür ve dünya görüşü kazandırma 
 • Kendine güvende artış 
 • Kariyer seçimlerinde bilgi ve deneyim paylaşımı 
 • Mezun  ile ortak paydada hissetmek 
 • Gelecek endişesinin azalması
 • Büyük bir ailenin parçası olduğunu ve yalnız olmadığını hissetmek 
 • Öğretmeyi öğrenmek

MEZUNLARA KATKISI

 • Yeni nesli tanımak 
 • Bir bireyin gelişimine katkıda bulunmak
 • Üniversitenin camiasına katkıda bulunmak
 • Topluma katkıda bulunmak
 • Kendisini geliştirmek 
 • İyi hissetmek 
 • Yeni ilişkiler geliştirmek
 • Liderlik becerisini geliştirmek

ÜNİVERSİTEYE KATKISI

 • Üniversiteye olan bağlılığın devamlılığı
 • Topluluk oluşturarak, mezun ve öğrencilerde üniversiteye olan aidiyet hissi sağlama 
 • İş birlikçi bir kültür yaratma 
 • Üniversitenin öğrencilerine & mezunlarına değer verdiğini gösterme 
 • Toplum içerisindeki iş birliği ve uyum duygusunu geliştirme

PROGRAM BİLGİSİ

Programın Süresi: 5- 8 ay
Katılımcı sayısı: Sınırsız
Eşleştirme Metodu: Mentor ve menteeler doldurdukları formlar ve yapılan ön görüşmeler neticesinde dikkatlice incelenir. Sonrasında danışmanlarımızın tecrübesi ile tamamen manuel olarak eşletirme gerçekleştirilir.

MENTOR KRİTERLERİ

 • Ayda en az 2-3 saat görüşme için gönüllü olmak,
 • Öğrencilere kariyer yolunda destek olmaya istekli olmak, 
 • İletişimde ve ilişki yönetiminde başarılı olmak, 
 • Güvenilir olmak.

MENTEE KRİTERLERİ

 • Fakülteler için 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak (tercihen),
 • Meslek yüksek okulları için  tüm öğrenciler
 • Ayda en az 2-3 saat görüşme için istekli olmak, 
 • Öğrenmeye açık olmak, 
 • Programın sorumluluğunu kabullenmiş olmak, 
 • Güvenilir olmak, 
 • Gelişime açık olmak,

Son Güncelleme Tarihi: Per, 10/05/2023 - 10:05