Öğrenci Asistanlığı

Öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir işte çalıştırarak; kişiliklerini ve becerilerini geliştirmek, iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve kendilerine maddi açıdan destek sağlamak amacıyla öğrencilerimiz burs ya da ücret karşılığında Üniversitemiz bölüm, birimlerinde ve Kültür Noktası'nda kısmi zamanlı olarak çalışabilirler. Öğrencilerin kısmi zamanlı çalışmalarına ilişkin ilkeler ve koşullar  “İstanbul Kültür Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Yönergesi”inde belirtilmiştir.  

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Yönergesi

Kültür ElçisiBaşvuru

Bölüm ve birimlerin öğrenci asistan gereksinimleri eylül ayı içerisinde üniversitenin web sitesi ve bölümlerin ilan panolarından öğrencilere duyurulur.

Duyuruda, birimlerde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenci sayısı, işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi belirtilir.

Başvurular üniversitenin web sitesindeki “Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci İş Başvuru Formu” doldurularak Genel Sekreterliğe yapılır. İş başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiler içerecek şekilde dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmez ve geçersiz sayılır.

Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak koşullar

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen koşullara sahip öğrenciler, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

  1. Üniversitemiz öğrencisi olmak,
  2. Disiplin cezası almamış olmak,
  3. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi”ne aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
  4. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
  5. Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 07/17/2018 - 16:01