İKÜ Oryantasyon 101

“ İKÜ Oryantasyon 101” dersi formal olmayan (non-formal) bir ders olarak CATS üzerinden yeni kayıt olan 3060 öğrencimizin erişimine açıktır. 2019-2020 Akademik Yılından itibaren hayata geçen bu ders, Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), UZEMER Uzaktan Eğitim Merkezi ile Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı (BSTDB)’nın ortak   çalışması ve Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığının (KBYDB) katkısı ile yeni kayıt olan öğrencilerimiz için üretilmiş bir projedir.
  
Öğrencilerimiz CATS platformuna (http://cats.iku.edu.tr/) unipass bilgileriyle giriş yaptıktan sonra bu derse diledikleri zaman erişim sağlayabilirler. 
 
İKÜ-ORYANTASYON-101 Dersinin  Amacı: Aramıza yeni katılan (yerli ve yabancı) öğrencilerimizin üniversite yaşamlarını kolaylaştırmak, üniversite yaşamları boyunca tüm sorularına cevap bulabileceği bir platformda yer almalarını sağlamaktır.
 
İKÜ-ORYANTASYON-101 Dersinin  Hedefleri: 
1.    Yeni kayıt olan öğrencilere “Üniversitemize hoş geldin” diyerek İstanbul Kültür Üniversitesi’ne karşı geliştireceği aidiyet duygularının başlangıcını oluşturmak,
2.    İstanbul Kültür Üniversitesi’nin genel yapısı, misyonu, vizyonu, felsefesi hakkında bilgi vermek,
3.    İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencisinin özgüvenini ve kurumsal güvenini pekiştirmek
4.    Verimli olma isteğini pekiştirmek ve verimliliğin arttırılması konusunda bilinçlendirmek,
5.    Öğrenciyi görev-yetki ve sorumlulukları konularında bilgilendirmek,
6.    Yeni kayıt olan öğrencilerimize, içinde bulunduğu şartları tanıtarak uyum sürecini hızlandırmak,
7.    Öğrencileri daha sonraki eğitimlere hazırlamak,
8.    Öğrencilerin değişimlere, gelişimlere ve yeni teknolojilere uyumunu sağlamak, bilgi ve becerilerini arttırmak,
 
 
Dersin İçeriği: İKÜ-ORYANTASYON-101 Ders programı 14 bölümden oluşmaktadır.  
 

Bölüm Konular Öğretim Teknikleri
1
 • İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Genel Yapısı
 • İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kuruluş Öyküsü
 • İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Misyonu, Vizyonu ve Amaçları
 • İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti
 • İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Genel Organizasyon Yapısı
 • Rektörlüğe Bağlı Akademik Bölümler
 1. Akademik Merkezler
 2. Akademik Birimler
 • Enstitü, Fakülte ve Meslek Yüksek Okullar
 • Kültür Anayasası
Uzaktan Eğitim, CATS Platformu
2 Fakülte / Meslek Yüksekokulları Altında Yer Alan Bölüm/Program Oryantasyon Sunumları Uzaktan Eğitim, CATS Platformu
3

Öğrenciİşleri Daire Başkanlığı ile İlgili Süreçler

 • Akademik Takvim, Akademik Danışmanlık, Ders Kaydı, Derse Devam Zorunluluğu, Not Sistemi, Başarısızlık Durumu ve Ders Tekrarı, Sınavlar, Kayıt Dondurma, Kayıt Yenileme, Derslerden Muafiyet, Çift Anadal ve Yandal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Staj, vs.
Uzaktan Eğitim, CATS Platformu
4 İKÜ’de Yabancı Dil ve İngilizce/Türkçe Hazırlık Eğitimi ile İlgili Süreçler    Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim, CATS Platformu
5 Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı’nın Öğrencilere Sunduğu Hizmetler Uzaktan Eğitim, CATS Platformu
6 Uzaktan Eğitimle Verilen Dersler ile İlgili Süreçler
 • CATS Kullanımı, derslerin CATS platformu üzerinden Takibi, Çevrimiçi Sınavların Uygulanması, Öğretim elemanları ile İletişim Yolları
Uzaktan Eğitim, CATS Platformu
7 Öğrenci Yaşam, Kariyer ve MezunDanışma Birimi (KültürNoktası) Hizmetleri I
 • Öğrenci Yaşamı ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü Hizmetleri, Bu Hizmetlere Ait Süreçler ve Etkinlik Alanları
Uzaktan Eğitim, CATS Platformu
8 Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun DanışmaBirimi (Kültür Noktası) Hizmetleri II
 • Profesyonel Kariyer Gelişimi Koordinatörlüğü Hizmetleri, Bu Hizmetlere Ait Süreçler ve Etkinlik Alanları
Uzaktan Eğitim, CATS Platformu
9 Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası) Hizmetleri III
 • Mezun İlişkileri Geliştirme Koordinatörlüğü Hizmetleri, Bu Hizmetlere Ait Süreçler ve Etkinlik Alanları
Uzaktan Eğitim, CATS Platformu
10 İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Birimi’nin Sunduğu Hizmetler ve Süreçleri Uzaktan Eğitim, CATS Platformu
11 İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Kütüphane Hizmetleri Uzaktan Eğitim, CATS Platformu
12 İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Engelli Öğrenci Birimi Uzaktan Eğitim, CATS Platformu
13 İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Sağlık Birimi vePDR - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Uzaktan Eğitim, CATS Platformu
14 İstanbul Kültür Üniversitesi Yerleşkelerine Ulaşım ve Yurtlar ile ilgili Bilgiler Uzaktan Eğitim, CATS Platformu